Tjenester og priser

PRISER  

 

Timepris konsulentbistand(0800-2000):                      630/790

Minstepris dagtid (inkluderer inntil 1,5 time):              950/1185

Timepris natt (2000-0800):                                       2100

Utrykning natt 2000-0800 (inkluderer inntil 1,5 time):   3150

Transport:                                                               Etter avstand.

MVA ikke inkludert

HVORDAN BEREGNES PRISEN?

Som beskrevet over har vi en minimumspris for serviceoppdrag som for tiden er kr 1185,- + mva. Tiden beregnes fra det øyeblikket montør drar fra enten vår butikk, eller fra et annet serviceoppdrag og frem til jobben er ferdig utført. Altså vil tiden det tar å kjøre til oppdraget være med i beregningen av timesforbruket.

Tar oppdraget lenger tid enn minstetaksten, vil vanlig timepris gjelde. Om oppdraget tar tilsammen 2,5 timer blir prisen altså 790 x 2,5 = 1975,- + mva.

Transport
I de fleste tilfeller kommer transportkostnader i tillegg til minstepris eller timepris. Normalt vil dette være fra 220,- til 380,- ex. mva, avhengig av hvor mange km det er til oppdragsadressen.

 

Åpning av dør:

 – Mistet nøkkel.

 – Lås i vranglås.

 – Brukket nøkkel i låsen

Lås:

– Vi monterer sikkerhetslås.

– Vi skifter ut slitte og gamle låser.

– Omkoding av eksisterende lås til nye nøkler

Sikkerhet:

– Montering av sikringsjern som dekker sprekken mellom dør og karm.

– oppgradering til FG-godkjente låser